Geschiedenis 1892 tot 2016

 
Met hulp van Oudheidkundige Vereniging Ermeloo, het streekarchivariaat Noordwest Veluwe en het geheugen van mevrouw De Groot-Leene, hebben we de geschiedenis van de winkel Leene schoenen & tassen zo goed mogelijk gereconstrueerd. Alhoewel een deel van het bewijs anekdotisch is, ontstaat uit de verschillende bronnen een aardig beeld van de eerste eigenaar: Jan Leene. Wij hebben het volgende kunnen traceren.
 
Een van de oudste winkels in de Stationsstraat van Ermelo is Leene schoenen & tassen. Jan Leene vestigde zich op de hoek van de Leuvenumseweg en de Putterweg (adres AA90 in die tijd), waarschijnlijk kort voor januari 1892. Hij was afkomstig uit Kampen, waar hij de opleiding bij het schoenmakersgllde al gevolgd moet hebben. Hij vestigde zich in 1889 in Ermelo.
 
De eerste inschrijving bij de kamer van Koophandel dateert van 1 januari 1892 (zie bijlage 1). Waarschijnlijk was dit het begin van de registraties en was Jan Leene al onofficieel aan de slag als schoenmaker. Zij eerste advertentie verschijnt in de Harderwijker op 6 januari 1894, waarin hij zichzelf “beleefd aanbeveelt voor de levering van Schoenwerk in alle soorten”.


Jan Leene 1861 - 1935
 
Hij trouwde op 11 maart 1889 in Ermelo op 25 jarige leeftijd met Hendrikje van der Weg. In januari 1891 kreeg hij zijn eerste kind, een dochter en noemde haar Reintje. Op 15 mei 1893 werd dochter Janna geboren, maar zij overleed op tweejarige leeftijd. Zes jaar later, op 9 mei 1889 zag zoon Hendrik het levenslicht.
 
Jan Leene ontwikkelde zich tot een leider en vooraanstaand middenstander en Ermeloër. Hij wordt in de lokale pers steevast genoemd als penningmeester en mede-oprichter van Zangvereniging Hosannah (in 1900) en bestuurder van Salem, vereniging tot bevordering van gereformeerde ziekenverpleging). Ook zat hij tot 1924 in het bestuur van de lokale tak van de Anti Revolutionaire partij. Ook in zijn vak schroomde Jan Leene het leiderschap niet en nam in 1924 het initiatief om namens de Nederlandse Bond van Schoenmakers een kwaliteitskeurmerk en een vakopleiding voor schoenmakers in de regio in te stellen. Doel hiervan was om het vakmanschap van het beroep van schoenmaker te garanderen en te versterken.
 
De nieuwe winkel van Leene aan de Stationsstraat. Foto ca 1900. Jan Leene is vierde van rechts In zijn woonhuis, naast de winkel, bood hij ook onderdak aan klasse-patiënten van Veldwijk.
 
Rond die tijd, toen Jan Leene tegen de 65 liep, heeft hij de winkel overgedaan aan zijn zoon, Hendrik. Hij is 74 geworden, voor die tijd een respectabele leeftijd.
 
Hendrik Leene was, alhoewel opgeleid tot schoenmaker, meer muziekdocent en pianist. Hij had zijn eigen muziekvereniging Crescendo opgericht en wordt in de kranten geroemd om zijn pianospel en zijn muzikaal leiderschap. Ook op Veldwijk, waar hij werkte als muziekdocent, was hij actief en richtte verschillende muziekgezelschappen op, waaronder het koor Hollelujah. Hendrik trouwde in 1914 met Cornelia van Heeze en zij schonk hem drie kinderen. Maar zij leefde niet lang. Ze kreeg de “vliegende tering” (TBC) en overleed op haar 34ste. Rond die tijd kreeg Hendrik de opdracht om de winkel van zijn vader over te nemen, hetgeen hij in maart 1923 plichtsgetrouw deed. Liever was hij in de muziek verder gegaan.
 
Hij verhuisde de winkel in 1925 naar de Stationsstraat / hoek Postlaantje waar de winkel nog altijd is gevestigd. De winkel kreeg ook voor het eerst telefoon; nummer 47.
 
Op deze foto voor de winkel aan de Stationsstraat zijn mevrouw Leene-Stoof, Hendrik Leene en een van de kinderen uit zijn eerste huwelijk te zien. Mevrouw Leene is hier in verwachting van Corry. Foto ca 1931
 
In 1929 hertrouwde Hendrik met Magdalena Jacoba Stoof. Hij koos haar uit 32 brieven van kandidates die zich hadden gemeld. Hij was als muziekdocent geliefd bij het personeel van Veldwijk. Zijn tweede vrouw schonk hem nog een dochter: Corry. In 1934 kwam Hendrik te overlijden, een jaar eerder dan zijn vader. Mevrouw Leene-Stoof moet een kranige vrouw geweest zijn, want zij hield de winkel aan en combineerde die met het moederschap in een tijd waarin dat niet gebruikelijk was, waaronder de oorlogsjaren, wat misschien wel heldhaftig genoemd kan worden!
 
Mevrouw Leene-Stoof met dochter Corry in de winkel, waar de schoenendozen rond de toonbank waren opgetast. Foto ca 1935.
 
Mevrouw Leene-Stoof hertrouwde uiteindelijk in 1956 na 22 jaar weduwe te zijn geweest.
Twee jaar later stopte zij met de winkel. In 1958 trouwde haar dochter Corry met straaljagerpiloot Piet de Groot en zij namen samen de winkel over. Maar helaas was ook dit huwelijk geen lang leven beschoren. Piet de Groot overleed in 1966 en ook Corry moest de winkel zonder haar man voortzetten. Wel waren inmiddels meerdere winkelmeisjes in dienst. Een van hen, Wil Foppen, trad in 1965 in dienst en werkt tot op de dag van vandaag als verkoopster in de winkel.
 
Gelukkig kwam in 1969 Aalt van der Sluis te hulp als winkelchef. Ze runden samen de winkel gedurende meer dan 20 jaar. Tot 1990, toen Van der Sluis de winkel van mevrouw De Groot-Leene kon overnemen. In die tijd werd de winkel verbouwd en werd op de bovenverdieping een appartement gerealiseerd, waar mevrouw de Groot–Leene nog altijd woont. De contouren van het pand lijken inmiddels nauwelijks meer op die van het oorspronkelijke pand, zo vaak en ingrijpend is het verbouwd.
 
De winkel na de verbouwing in 1990.
 
Aalt van der Sluis heeft 45 jaar lang in de winkel gewerkt, grotendeels samen met zijn vrouw Aafje. Noch de dochter van mevrouw De Groot, noch de kinderen van de heer Van der Sluis, ambieerden een loopbaan in de schoenen en tassen. Na een zoektocht van enkele jaren naar een geschikte opvolger, droegen zij op 1 september 2014 vol vertrouwen de winkel over aan Etelka Oortwijn, die voor dit doel de Veluwse Schoenenwinkel BV oprichtte. Ook zij heeft plannen voor een face-lift van de gevel. Sinds de herinrichting van de Stationsstraat begin dit jaar, is de pui mooi in het zicht en dat vraagt om vernieuwing van het aanzicht van de winkel. We zullen dit, met hulp van de subsidieregeling Gevelverbetering van de gemeente Ermelo, begin 2017 uitvoeren. In de hoop op deze aanvraag een goedkeurende beslissing te